News & Articles

 • คนไทยถือหลายสัญชาติได้หรือไม่?

              มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ถือสัญชาติอื่นๆ ไปพร้อมๆ กับสัญชาติไทย หรือมีหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งประเทศ จึงเกิดเป็นคำถามขึ้นว่า แท้จริงแล้วประเทศไทยอนุญาตให้ประชาชนไทยถือมากกว่าหนึ่งสัญชาติหรือไม่

  Read More
 • EB-5: โปรแกรมเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกา

  วีซ่าถาวรสหรัฐอเมริกา (EB-5) (EB-5 Immigrant Investor Programs) สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยหรือรู้มาก่อนว่าโปรแกรมขอวีซ่าถาวรอเมริกาประเภทนักลงทุนหรือโปรแกรม EB-5 คืออะไร

  Read More
 • ไซปรัส: โปรแกรมวีซ่าถาวร และ โปรแกรมสิทธิพลเมือง

  ประเทศแรกและประเทศเดียวในยุโรปที่ให้สิทธิ์ผู้ลงทุนทั้งวีซ่าถาวรและสิทธิพลเมือง ด้วยโปรแกรม FAST TRACK ที่ทั้งรวดเร็วและเรียบง่าย อนุมัติภายใน 2 เดือน

  Read More
 • โกลเด้นวีซ่า: ประตูสู่ทวีปยุโรป

  เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ประเทศฮอตฮิตอย่างอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา มีโปรแกรมการย้ายถิ่นฐาน (Immigration Program) และให้สิทธิพำนักอาศัยแก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติ เพียงแต่ผู้สมัครจะต้องมีการพำนักอาศัยในประเทศนั้นๆ จริง นั่นหมายถึงการเสียภาษีในฐานะประชากรของรัฐนั้น ๆ และเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในต่างแดน

  Read More
 • สเปน: สิทธิพำนักอาศัยในประเทศสเปน

  โปรแกรมวีซ่านักลงทุนของสเปน เสนอสิทธิพำนักอาศัยให้แก่ผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของสเปน นโยบายนี้ถูกประกาศเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2013 เงื่อนไขมีความยืดหยุ่น และเสนอสิทธิประโยชน์สำหรับคนในครอบครัวของผู้ลงทุนด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัครถูก และขั้นตอนการสมัครมีความรวดเร็ว แต่อาจมีข้อจำกัดและเข้มงวดในการขอเป็นประชากรของประเทศสเปน ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงเหมาะในการขอสิทธิพำนักอาศัย ไม่ใช่เพื่อการได้พาสปอร์ตเล่มที่สอง

  Read More
 • โปรตุเกส: โปรแกรมโกลเด้นวีซ่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหภาพยุโรป

  โปรแกรมโกลเด้นวีซ่าเปิดโอกาสให้ลงทุนผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อได้มาซึ่งสิทธิพำนักอาศัย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองของประเทศโปรตุเกส ซึ่งรวมไปถึงสิทธิการเป็นพลเมืองสหภาพยุโรป ในปี 2012 รัฐบาลประเทศโปรตุเกสได้ออกนโยบายโกลเด้นวีซ่า เพื่อช่วยกระตุ้นสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนภายในประเทศ นับแต่นั้น มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ครอบครัวต่อปี คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งหมดกว่าหลายพันล้านยูโร นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่ประเทศสหภาพยุโรป

  Read More

Comparing 10 items (Max: 3): SP0102, SP0203