เจาะลึก.. สัญชาติยุโรปทำอะไรได้บ้าง?

December 08, 2017

พลเมืองยุโรป


ไม่ว่าคุณจะเลือกถือสัญชาติของประเทศใดในสหภาพยุโรป จะได้รับสถานะว่าเป็น “พลเมืองยุโรป” เหมือนกันทั้งหมดใน 28 ประเทศ ได้แก่ France, Germany, Italy, Ireland, Netherland, Spain, Portugal, Finland, Belgium, Luxembourg, Denmark, Greece, Sweden, Austria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, Romania, Bulgaria และ Croatia
 

สิทธิประโยชน์


พลเมืองยุโรป นอกจากจะรับพาสปอร์ตยุโรปที่สามารถเดินทางได้กว่า 150 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้ว ยังสามารถเลือกเดินทาง อยู่อาศัย หรือทำงานในประเทศใดก็ได้ ทั้ง 28 ประเทศในสมาชิกสหภาพยุโรป พร้อมรับสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลเหมือนคนท้องถิ่นอีกด้วย
 
ยกตัวอย่างเช่น หากได้รับอนุมัติให้เป็นพลเมือง Cyprus จะสามารถเลือกพักอาศัยอย่างถาวรในประเทศใดก็ได้ในสหภาพยุโรป ทั้งเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส หรือ ออสเตรีย พร้อมทั้งยังรับสิทธิและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐของประเทศที่อยู่อาศัย อาทิ การรักษาพยาบาล การศึกษา และประกันสังคม
 
สิทธิประโยชน์เหล่านี้ ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่เหล่าบรรดาผู้มีฐานะต้องการ ซึ่งในสมัยก่อน การขอเป็นพลเมืองยุโรป ค่อนข้างยุ่งยากมากพอสมควร หากเทียบกับช่วงนี้ที่หลายประเทศเพิ่งออกนโยบายการลงทุนเพื่อขอสัญชาติขึ้นมา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายและปลอดภัยสำหรับนักลงทุน ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งสัญชาติและกำไรจากการลงทุน

 

นโยบายการลงทุนเพื่อสัญชาติของแต่ละประเทศ


1.ไซปรัส ลงทุนอสังหาฯ 2.5 ล้านยูโร ใช้ระยะเวลาในการรับสัญชาติไม่เกิน 1 ปี
2.โปรตุเกส ลงทุนอสังหาฯ 500,000 ยูโร ใช้ระยะเวลาในการรับสัญชาติ 6 ปี
3.สเปน ลงทุนอสังหาฯ 500,000 ยูโร ใช้ระยะเวลาในการรับสัญชาติ 10 ปี
อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละประเทศ คลิก

Comparing 10 items (Max: 3): SP0102, SP0203